Barışçıl Vicdani Denge

Çocuk bir yere tohum koyduğunda ve meyve verene kadar beklediğinde, şekilsiz bir bitkinin ilk görünüşüne baktığında, çiçekten meyveye dönüşmesini izlediğinde, meyvenin olgunlaşması için
sabrettiğinde, bazı bitkilerin daha çabuk bazı bitkilerin ise daha geç filizlendiğini gördüğünde, yaprak döken ağaçların hızlı yaşam döngülerini gözlemlediğinde öğrendiklerini özümleyerek barışçıl bir vicdani denge elde etmektedir.

Kaynak: Montessori Yaklaşımı ve Okul  Öncesinde Fen Eğitimi Makalesi

Sema BÜYÜKTAŞKAPU