Binomik Küpler

Binomik Küpler, montessori eğitim materyalleri içinde ilk 5 içinde yer alır. Montessori duyu materyallerinden biri olan Binomik Küplerle kazanılan deneyimlerle çocuk net soyutlamalar elde der. Kazanılan net soyutlamalar sonucunda zihin net olur.

Çalışma sunumu yapılırken öğretmen neredeyse hiç konuşmaz, çocuk böylece kendi gözlemi ve duyuları ile öğrenir. Dikkati dağılmadan yüksek bir konsantrasyonun içine girer. Binomik Küp çalışmalarında çocuk öğretmenin sunduğu çalışmayı sonuna kadar izler. Sonra kendisi deneyimler. bu her zaman böyle işler. Çocuklar çalışma uzun da sürse sabırla izleyebilir duruma gelirler ve her seferinde mutlaka kendileri de yapmak ister.  Çalışmanın sonunda çıkan tabloda yüzleri gülümser. Sessizce, burada duyu materyali çalışıldığı için duyularla bir bilgi somut araçlarla soyutlaştırılmıştır. Duyu çalışmaları aynı zamanda matematik çalışmalarının da  temelini oluşturur.