Montessori Eğitim Bölümleri

Montessori Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi

Her ebeveynin farkettiği üzere, çocuklar oyuncaklar yerine yetişkinlerin gündelik hayatta kullandığı materyalleri kullanmak isterler. Mutfaktaki çekmeceleri açıp kapatmak, mandallarla oynamak, tencere ve kapağını birbirine vurmak, evi süpürmeye çalışmak, sürahiden bardağa su dökmek, kaşık çatalla oynamak çocuklar için eğlenceli deneylerdir. Günlük hayatta bizim nasıl öğrendiğimizi bile unuttuğumuz şeyler, çocuklar için bu dünyada tamamlamaları gereken ilk keşiflerdir.

Montessori eğitiminde, günlük yaşam becerileri adı altındaki etkinlikler çocuklar için son derece ilgi çekici faaliyetlerle doludur. Bu faaliyetler aynı zamanda ileri yaşlardaki fiziksel ve zihinsel faaliyetlerinin temelini oluşturacak çalışmaları da içerir. Çocukların kendi fiziksel yapısına uygun tasarlanmış materyallerle yapacağı kaşık, bıçak, çatal kullanma çalışması, çocuğun düzgün kalem tutmasını destekler. Ayrıca su veya baklagilleri kaptan kaba aktarma çalışması ise çocuğun dikkatini odaklamasını destekler. Masa temizleme, toz alma gibi aktiviteler el bileği ve parmak kaslarını güçlendirmesini, giysi çerçeveleri ile çalışmalar ise el-göz koordinasyonunu sağlar. Ayrıca özgür seçimler yaparak bireysel çalışabilmesi, hatalarını kendisinin telafi edebileceğini görmesi, çocuğun zihnini inşa edip keşifler yapmasına olanak sağlayan bir eğitim ortamının olması çocuğu özgürleştirecek ve iradenin kendisinde olduğunun farkına varıp kendisini tamamlayabilecektir. Hata yaptığında veya başardığında olumlu veya olumsuz yönde aşırı tepkiler görmedikçe bu gündelik etkinlikleri doğru bir şekilde tamamlamak çocuk için doğal bir fiil haline gelecektir.


Montessori Duyu Eğitimi

Bilindiği gibi insan beyni hayatının ilk yıllarında ne kadar çeşitli dokularla, tatlarla, seslerle, görüntülerle ve kokularla tanışır ise o kadar gelişkin olur. Çünkü beş duyu organımız bizlerin dünyaya açılan pencereleridir.Bir çocuk sadece çevresinin elverdiği veya tesadüfen maruz kaldığı kadar bu beş duyu organını kullanırsa, keşfedemediği sonsuz duyudan habersiz bir zihin yapısına sahip olur. Böylece zihinsel temel fonksiyonları kısırlaşır. Tanımak ve farklılıkları ayırt etmek, bütünleştirmek ve soyutlaştırmak, eşleştirmek, gruplamak ve tasnif etmek aynı, özelliklerde seriler yapmak duyu organlarının egzersizidir.

Montessori eğitiminde tüm duyu organları için özel montessori materyalleri geliştirilmiştir. Boyutların farklılığını kavratan, biçimler ve renkler, farklı özelliklerde yüzeyleri olan ve farklı kalitelerde materyaller, farklı ağırlıklar, kokular, farklı tatlar, farklı ses tonları ve farklı ısılardaki materyallerin sıcaklık derecelerine göre sıralanması duyu eğitimi diye adlandırılmıştır. Geleneksel eğitim sisteminde kullanılan eğitici oyuncaklar ve kavram öğretimine yönelik araç gereçlerde birden fazla özellik verilmesi çocuklarda kavram kargaşasına neden olmaktadır. Montessori eğitiminde bütün duyu materyallerinde her seferinde sadece bir duyuya yoğunlaşma sağlanır ve böylece bir tek duyuya yönelik uyaran diğerlerinden sıyrılarak daha güçlü bir etkiyle ortaya çıkar. Çocuklarda kavram kargaşasına neden olmaz.


Montessori Matematik Eğitimi

Montessori eğitiminde, matematiksel düşünmenin insanı hayvandan ayıran önemli bir fark olduğuna inanılır. Her çocukta yürümek, konuşmak gibi matematik öğrenme potansiyeli vardır. Bu potansiyel olumlu bir şekilde yönlendirilip, bu konuda deneyimler kazanabilmesi için çocuklara olanaklar sunmak gerekir.
Montessori matematik çalışmalarında hedeflenen matematik işlemlerini öğretmek değil, soyut matematiksel kavramları somutlaştırarak matematiksel düşünmeyi geliştirmek ve matematik öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Montessori eğitimi ile çocuk henüz emici zihin mucizesine sahipken, diğer bilgiler gibi matematiği de zahmetsizce öğrenecektir.

Montessori matematik materyallerinin kendisinde hata kontrolü olduğu için çocuk kendi kendine kontrolünü yapar ve hatası varsa düzeltebilir. Rehber hiçbir zaman çocuğun hatasını söylemez çocuğun kendisi görür ve düzeltir.


Montessori Dil Eğitimi

Montessori yöntemi, çocuğun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Çocuğa kendi kendine uygulayarak, en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Dil etkinliklerinde de aynı durum söz konusu olduğundan, çocuk dille ilgili kazanımlarına kendi isteği doğrultusunda, kendi keşifleri ile ulaşır. Bu da çocukta dilin daha etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesine zemin hazırlar.

Montessori yönteminde çocukların dil eğitimi için özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılır. Çocuk bu materyalleri kullanarak doğal bir süreç içerisinde yeni kavramlar ve anlamlar eşliğinde yeni kelimeler öğrenmektedir.