Trinomik Küpler

Trinomik Küpler, montessori eğitim materyalleri içinde ilk 5 içinde yer alır. Trinomik Küp farklı renk ve boyutlarda 24 adet prizma ve 3 adet küpten oluşan bir settir. Temel amacı sistematik düşünceyi sağlamaktır. Dolaylı amaçları ise şu şekilde sıralanabilir

  • Kurallı çalışma becerisi kazanmasını destekleme
  • Dikkatli ve özenli çalışma alışkanlıkları kazanmasını destekleme
  • Yaptığı işe odaklanmasını sağlama
  • Benzerlik, renk ve boyutlarla çalışmasını destekleme